Mera pind.
India Trip, 2012

Mera pind.

India Trip, 2012

(Source: aisa-desh-hai-mera)